Frederiksholm – almene boliger i Sydhavnen

Små lejligheder i det gamle sydhavnen

Lys, luft og grønne omgivelser. Det var det, der i begyndelsen af 1900-tallet lokkede mange arbejderfamilier fra de overbefolkede brokvarterer ud til Sydhavnen.  Arbejdernes Kooperative Byggeforening, AKB opførte en række karréer i 2 – 3 etager med 1- og 2-værelseslejligheder. Mange af dem med små forhaver. Indtil tresserne var kvarteret kendt som Arbejderklassens Hellerup. Der var rift om lejlighederne!

I dag er 80% af lejlighederne beboet af enlige eller par uden børn. Det er unge studerende eller ældre folke- eller førtidspensionister. Lejlighederne er ikke store nok til nutidens børnefamilier.

This entry was posted in almennyttige boliger, Sydhavnen. Bookmark the permalink.