Gadenavne i Sydhavnen

Sydhavnen er en bydel præget af musik og arbejderbevægelse – det er i hvert fald den historie, gadenavnene fortæller. De sidste nye navne, Thomas Koppels Allé , Olivia Nielsens Gade og alle vejene på Sluseholmen, der har fået navn efter kendte jazzmusikere, passer godt ind i sammenhængen.

Tudsemindevej i Sydhavnen

De nyeste gadenavne i Sydhavnen

Vi har fået et par nye gadenavne i Sydhavnen i 2008 og 2009. Det er ikke altid gået uden ophidsede diskussioner. Det gik dog ret fredsommeligt til, da den lille hengemte stump vej, Sporgade skulle navngives efter vaskekonen og fagforeningsformanden Olivia Nielsen.

Thomas Koppels Allé - den tidligere PumpehusvejMen da Pumpehusvej skulle omdøbes, var især den daværende Venstremand i Borgerrepræsentationen, Lars Dueholm, glødende modstander af at opkalde en vej efter komponisten Thomas Koppel. Han begrundede det med, at Koppel “jo hørte til på den aller-aller-yderste venstrefløj.”

De fleste både i og udenfor Rådhuset mente dog, at Thomas Koppel skulle hædres for sin musik og at hans politiske holdninger var underordnede i den forbindelse.

Det blev en lang debat i Borgerrepræsentationen den 13. september 2007. Referatet fra mødet (side 7 -14) er ret underholdende læsning. Det lykkedes ikke Lars Dueholm at forhindre det, som mange beboere fra Sydhavnen gik ind for, nemlig at Pumpehusvej den 1. januar 2008 skiftede navn.

 • Pumpehusvej blev til Thomas Koppels Allé
  – opkaldt efter Thomas Koppel, 1944 – 2006. Komponist og musiker,
  der boede og arbejdede i Sydhavnen i mange år.
 • Sporgade blev til Olivia Nielsens Gade
  – opkaldt efter Olivia Nielsen, 1852 -1910. Formand for Kvindeligt Arbejderforbund og medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet.

Thad Jonesvej, Sluseholmen, SydhavnenJazzmusikerne på Sluseholmen

Socialdemokraterne i Frederiksholm

Frederiksholm-karréerne blev opført af Arbejdernes Kooperative Byggeselskab fra 1913 og et par årtier frem. Gaderne blev opkaldt efter kendte, socialdemokratiske politikere og personligheder. I god overensstemmelse med ånden i bydelen, der hurtigt fik kælenavnet “Den Røde By”. Det var ikke kun murstenene, der var røde.
Gustav Bangs Gade i Sydhavnen

 • Louis Pios Gade
  – opkaldt efter Louis Pio, 1841 – 1894. Redaktør, politiker og stifter af den danske afdeling af 1. Internationale i 1870’erne. Det blev senere til Socialdemokratiet.
 • Borgbjergsvej
  – opkaldt efter Frederik Borgbjerg, 1866 -1936. Redaktør af Social-Demokraten. Socialminister og undervisningsminister i Staunings regeringer i 20’erne
 • Gustav Bangs Gade
  – opkaldt efter Gustav Bang, 1871 – 1915. Historiker og politiker.
  Sad i Folketinget for Socialdemokratiet fra 1910 til sin død.
 • Borgmester Christiansens Gade
  – opkaldt efter Christian S. Christiansen 1865 – 1919.
  Socialdemokratisk borgmester i København.
 • P. Knudsens Gade
  – opkaldt efter Peter Christian Knudsen, 1848 – 1919. Fagforeningsmand. Formand for Socialdemokratiet, medlem af Folketinget, medlem af Københavns Borgerrepræsentation.
 • Peter Sabroes Gade
  – opkaldt efter Peter Sabroe, 1867 – 1913. Journalist og politiker. Forkæmper for børns rettigheder. Redaktør af “Demokraten” i Århus.
 • Sigvald Olsens Gade
  – opkaldt efter Sigvald Olsen, 1854 – 1919. Den første bestyrer af
  arbejdernes kooperative bryggeri “Stjernen”.
 • Harald Jensens Gade
  – opkaldt efter Harald Jensen 1851 – 1925. Typograf. Fagforeningsmand.
  Stifter af AOF – Arbejdernes Oplysningsforbund

Stradellasvej i SydhavnenKomponisterne i Musikbyen

Musikbyen er navngivet efter klassiske komponister.

Natalie Zahlesvej, SydhavnenSkolefolkene i Bavnehøj

 • V.A. Borgens Vej
  – opkaldt efter Vilhelm August Borgen, 1801 – 1884. Københavns 1. skoledirektør, professor og undervisningsminister.
 • Edvard Storms Vej
  – opkaldt efter Edvard Storm 1749-94 (digter og skoleleder)
 • Ernst Kapers Vej
  – opkaldt efter Ernst Kaper, 1874-1940 (skoleborgmester i København)
 • Hans Olriks Vej
  – opkaldt efter Hans Olrik, 1842-1924 (historiker og skolemand, medstifter af Danmarks Lærerhøjskole – nu DPU)
 • H.V. Rolsteds Vej
  – opkaldt efter H.V. Rolsted 1854-1916 (skolemand, der indførte skolekolonier)
 • Johan Kellers Vej
  – opkaldt efter Johan Keller 1830-84 (Handicap-pædagog, stod bag åndsvagehjemmet Karens Minde)
 • Nathalie Zahles Vej
  – opkaldt efter Nathalie Zahle 1827-1913 (skoleleder, grundlægger af Zahles Skole)
This entry was posted in Sydhavnen. Bookmark the permalink.